هایمر پروفشنال ایران

کانون مشاوره صدای حرفه ای

HDP 5500

ریموت کنترل این سیستم از ساختاری پیشرفته تر از مدل های مشابه در زمان عرضه خودش برخوردار بود.   همچنین پانل جلویی استیل خش دار،  فقط در ساخت پلیرهای گران قیمت بکار می رفت که در این مدل ارائه شده بود.  

HDP 5500
سه شنبه 21 دی 1395 - 17:42:40 343 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 - 12:52:52