هایمر پروفشنال ایران

کانون مشاوره صدای حرفه ای

سیستم های فای 2 کانال

از دیگر نمونه های سیستم هایی که به صورت مجموعه عرضه می گردید، سیستم صدای 2 کانال با سی دی پلیر و تلویزیون 29 اینچ بوده است.

دارای بودن آمپلیفایر به یک ورودی میکروفون،  امکان میکس صدا با صدای اصلی پخش شده از سیستم را فراهم می نمود که موارد استفاده بسیار هنری آماتور در سطح ابتدایی در منازل را فراهم می آورد.  همچنین این مدل ها استفاده فراوانی در بخش تجاری برای پرزانته کالاهای شرکت های تجاری مختلف را فراهم نموده بود. 

سیستم های فای 2 کانال
سه شنبه 21 دی 1395 - 17:35:25 716 یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 - 09:30:38