مرکز مشاوره و خدمات تجهیزات صدای حرفه ای

کانون صدای هایمر پروفشنال ایران

S Monitor 1.1

سری مانیتور S از بالاترین مهندسی الکتروآکوستیک در زمان خودشان برخوردار بودند. توییترهای بیرو کابینت، کابینت مجزا برای قسمت بیس و میدرنج، و همچنین توییتر که بیرون کابینت در روی کابینت میدرنج قرار داشت، از خصوصیات این مدل عالی بود.

در مانیتور پسیو  S 1.1  میدرنج از نوع های فای درون هورن فایبر گلاس، برای ایجاد داینامیک بالاتر قرار داشت.   سه پورت اگزوز برای ایجاد بیس انعکاسی مناسب در بافل کابینت  قرار داده شده بود،  تا با استفاده از  فضای داخلی،  بیس مطلوب را آشکارسازی کند.  مهندسی الکتروآکوستیک این مدل بشدت تحت تاثیر سیستم های های اند آمریکایی قرار داشت.   

S Monitor 1.1
سه شنبه 21 دی 1395 - 17:18:34 840 چهارشنبه 18 تیر 1399 - 01:57:03