هایمر پروفشنال ایران

کانون مشاوره صدای حرفه ای

بلندگوهای سری S

بلندگوهای سری S برای سال های متمادی از 1995 تا 2005 به عنوان پرفروشترین محصولات هایمر پروفشنال ارائه می گردیدند. ساخت عالی، کاکارکترصدای مناسب برای اغلب سبک های موسیقی، قیمت مناسب و زیبایی طراحی، از نکات ممتاز این بلندگوهای موفق بود.

سری S  که طی چندین مرحله از تکامل قابل توجهی برخوردار شدند،  شامل بلندگوهای اصلی ایستاده،  بلندگوهای بوک شلف،  بلندگوی ساراند و سنتر در رده های مختلف بودند.  

بلندگوهای سری S
چهارشنبه 1 دی 1395 - 14:30:51 666 سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 - 18:29:06