هایمر پروفشنال ایران

کانون مشاوره صدای حرفه ای

کراس اورهای جدید وینتیج

برای سال 2017 بلندگوهای وینتیج از کراس اورهای متغیر برای کنترل و بالانس صدا برخوردار خواهند شد. تحقیقات و فن آوری جدید مورد استفاده در طراحی کراس اورهای جدید بلندگوهای هاییمرپروفشنال از دقت بسیار بالایی برای برش های دقیق فرکانس برخوردار شده است. در این جهت سه مدل موفق وینتیج با درایور 12 اینچ، در اوایل سال 2017 مجهز به کراس اورهایی با قابلیت تغییر مقادیر خواهند داشت.


تغییر پاسخگویی فرکانس های بالا در بلندگو حرفه ای یا باند حرفه ای،  فعال نمودن هورن در صدای حرفه ای،  و در مدار قرار گرفتن سیستم PTZ برای حفاظت هورن در مقابل ولتاژ بالا،  از امکانات جدید این کراس اور پیشرفته خواهد بود.


کراس اورهای جدید وینتیج
دوشنبه 25 مرداد 1395 - 04:09:47 779 یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 - 08:24:08