مرکز مشاوره و خدمات تجهیزات صدای حرفه ای

کانون صدای هایمر پروفشنال ایران

S1 مانیتوری ایده آل برای پیانو الکتریک و ارگان

سیستم آشکارسازی صدا در بلندگوی جدید هایمر پروفشنال در سری وینتیج Vintage که با مدل S1 عرضه می شود، یک کابینت بلندگو حرفه ای بدون مدار کراس اور است. دوستان حرفه ای قطعا می دانند که در مانیتورینگ ادوات موسیقی حساس مانند پیانو الکتریک و ارگان، بسیاری از نت هایی که بین فرکانس های برش کراس اول بلندگوهال قرار دارند، همواره با خطر رنگ شدگی و تداخل فرکانس ها برای پخش از یونیت توییتر و ووفر واقع شده و خطای شکستگی و دیستروشن آنها را تهدید می کند.

Vintage S1  با استفاده از درایور جدید   WD 1207  توانسته است با تکنولوژی منحصر بفرد خود،  از محدوده داینامیک  فوق العاده ای در این نوع از بلندگوهای ویزر برخوردار شود.  WD 1207  در کابینتی با مهندسی دقیق آکوستیکی،  مانیتوری ایده ال حتی در قیاس با کابینت بلندگوهای تخصصی ارگان و پیانو با صدایی دقیق و مهندسی شده است.   پاسخگویی فرکانس فلت،  حداقل رنگ شدگی و محدوده داینامیک  صدای بسیار طبیعی از خصوصیات منحصر بفرد Vintage S1  است.         

S1  مانیتوری ایده آل برای پیانو الکتریک و ارگان
یکشنبه 20 تیر 1395 - 00:20:21 1700 سه شنبه 7 بهمن 1399 - 10:39:00