هایمر پروفشنال ایران

کانون مشاوره صدای حرفه ای

پاورهای جدید هایمر با کراس اور اکتیو

شاید یکی از مهمترین خصوصیات دو مدل پاور آمپلیفایر جدید هایمر پرفشنال، برای سال 2016، مجهز بودن آنها به کراس اور داخلی می باشد. اضافه شدن این آپشن ها، برای استفاده از ساب ووفرهای پسیو بسیار حائز اهمیت بوده و نیاز به کراس اورهای اکتیو را مرتفع می کند.

همانطوری که میدانید،  ساب ووفرهای پسیو بسته به ساختار آنها دارای کراس اور داخلی یا بدون آن می باشند که در هر دو صورت استفاده از کراس اور اکتیو می تواند،  علاوه بر کنترل صدای بهتر،  دامنه عملکرد آنها را بنا به وضعیت آکوستیکی محیط،  بهینه سازد.   پاور آمپلیفایرهای  A2000/4000  مجهز به کراس اور داخلی بوده و برای استفاده از ساب ووفرهای پسیو ایده آل هستند. 

پاورهای جدید هایمر با کراس اور اکتیو
پنجشنبه 27 خرداد 1395 - 22:21:07 617 سه شنبه 27 آذر 1397 - 04:04:03