مرکز مشاوره و خدمات تجهیزات صدای حرفه ای

کانون صدای هایمر پروفشنال ایران

تن کنترل جدید 3 مرحله ای

طراحی تن کنترل جدید سه قسمتی، با استفاده از تکنولوژی اروپایی، برای ارتقا کیفیت بلندگوهای اکتیو هایمر پروفشنال، با موفقیت انجام گردید.

این تن کنترل که از حداقل نویز در قیاس با سیستم های قبلی که از اکولایزرهای 5 کانال و 7 کانال لوگاریتمی سود می جستند،  برخوردار است با استفاده از مدارهای جدید آمپلیفایرهای عملیاتی،  قادر هستند با استفاده از اصلاح فاز صحیح صدا در قسمت های پیش تقویت کننده های تن کنترل در سه مقطع فرکانس های بالا،  میانی و پایین،  عملکرد بهتری داشته و مشخصات حرفه ای تری فراهم آورند.  تیم تحقیقات و نو آوری هایمر پروفشنال که با تمامی امکانات برای ارتقا کیفیت محصولات حتی در رقابت با محصولاتی با چندین برابر قیمت تلاش می کنند،  بسیار به عملکرد این قسمت  در جهت ایجاد جذابیت هر چه بیشتر برای کاربران حرفه ای بلندگوهای اکتیو امیدوار هستند.   

تن کنترل جدید 3 مرحله ای
دوشنبه 3 خرداد 1395 - 14:18:57 1195 یکشنبه 18 خرداد 1399 - 01:28:16